• De Inspirerende Boekhouder | Administratieve, Fiscale en Persoonlijke begeleiding | Nanda Nobach

Opstellingen

Met behulp van een opstelling wordt datgene zichtbaar gemaakt wat nog niet gezien was. Hierdoor krijgt u inzicht op welke manier u met uw klacht of probleem verbonden bent. De opstelling bestaat uit enkele fases: opstellen van de stand ins, het onderzoeken van de onderlinge verbindingen en verstrikkingen, het uitwerken van ladingen, het helen en in balans brengen van het systeem.

Uitgangspunten

Een opstelling gaat ervan uit dat u onderdeel bent van een groter geheel.  Dit grotere geheel wordt “systeem” genoemd. Hierbij moet u denken aan een groep mensen die met elkaar zijn verbonden, zoals een familie, een bedrijf, een school, een club.
Een opstelling is een soort ‘tableau vivant’ met daarin opgesteld een aantal stand-ins van de ‘leden’ van het systeem.  De leden worden gerepresenteerd door personen die zich daar beschikbaar voor stellen, en die bij voorkeur degenen waarvoor zij stand in staan niet kennen.

Uw Vraag, klacht of probleem

In een intake gesprek vertelt u uw klacht of probleem. Ik help u om uw klacht of probleem om te zetten in een heldere vraag. De Opstelling zal zich toespitsen op deze vraag.

 De Stand-ins

Het meest bijzondere (en onverklaarbare) is dat de stand-ins in staat blijken te zijn om lichamelijk en emotioneel heel zuiver te kunnen voelen wat zich in de personen die ze representeren afspeelt. Het blijkt dat ze toegang hebben tot de diepere en vaak onbewuste lagen van het (familie)systeem waarin ze staan opgesteld en waarvoor ze zich opengesteld hebben. En ondanks dat we niet weten hóe dit bijzondere fenomeen werkt, kunnen we de werking wel heel goed toepassen. Door de informatie die de stand-ins geven ontvouwen zich van moment tot moment situaties die inzicht geven. Soms moeten er dingen gezegd worden, waardoor geblokkeerde energie weer vrijkomt.

Effect van een opstelling

Tijdens de opstelling zit U zelf aan de kant. Het zien en ervaren van de opstelling zorgt voor een werking op een dieper niveau dan we ons bewust zijn. Het zielsniveau. De energie gaat weer stromen. Er komt een nieuwe beweging op gang. Hierdoor ontstaat ruimte voor verandering, acceptatie van “dat wat er is” en rust. Soms blijkt het een positief effect binnen het betreffende systeem te hebben.

Zowel degene die het probleem inbrengt, als de overige aanwezigen blijken op een positieve manier beïnvloed te worden door datgene wat aan het licht is gekomen.

Opstellingen die ik begeleid:
Ondernemersopstellingen
Familieopstellingen

Heeft u nog vragen of mogen wij uw boekhouding verzorgen